Žalozpěv

text: Jiří Čermák

1. Rytíři pane můj
odjíždíš do boje
nemůžeš odmítnout
jde o čest musíš jet!

Mne smutnou zanecháš
tuším či dobře vím
že se zpět nevrátíš
že sobě stloukáš kříž!

R: Vím já dobře vím
co máš na rtech svých
osud náš je dán
ty se nevrátíš!

Ty nic netušíš
ty v návrat věříš
kéž ty má lásko
kéž ty obstojíš.

Na poli krví zbrocen
duši svou celou vypustíš
ty však vůbec nic netušíš
stále ve návrat svůj věříš.

2. Já dobře dobře vím
že už se nevrátíš
musím ti sbohem dát
ty už mne nespatříš!

Kéž lásko jediná
kéž aspoň netrpíš
u Pána našeho
doufám že obstojíš.

R: Vím já dobře vím
co máš na rtech svých
osud náš je dán
ty se nevrátíš!

Ty nic netušíš
ty v návrat věříš
kéž ty má lásko
kéž ty obstojíš.

Ať Pán náš sílu dá mi
a ty se u něj přimluvíš
srdce se žalem rozskočí
kéž nevíš vše co vím teď já.