Vítejte na stránkách hudební skupiny POMELO

Jedná se o hudební seskupení v čele se zpěvačkou Lenkou Čermáko­vou (Kosino­vou). Název skupiny tvoří sousloví 'pohodové melodie', což je krédem tohoto hudebního tělesa.

Skládá se z těchto členů: Lenka Čermáková (zpěv), Jiřina Zahradní­ková (příčná flétna, zobcová flétna), Vít Homér (klavír, perkuse) a Jirka Čermák (kytara).

Repertoár skupiny tvoří původní tvorba, na které se rovnoměrně podílí mužská část kapely. Část repertoáru tvoří pseudo­renesan­ční písně napsa­né k příležitosti křtu historic­kého románu Ilony Fryčové Poslední ples. Druhou část tvoří písně šansonového typu.

Pod názvem Pomelo hraje skupina od roku 2010, ale jinak v tomto složení spolu působí již před tímto rokem.

Lenka Čermáková

zpěv

Lidé jsou různí. Někteří zapadají do šedého prů­mě­ru, jiní zase výraz­ně vyční­vají z davu. Lenka patří rozhodně k těm druhým. Osud k ní nebyl zrovna nejpří­větivěj­ší. Zlá sudička ji nadělila Turne­rův syndrom a aby toho ještě nebylo málo, tak přidala geneticky podmí­ně­nou vadu zraku. Naštěstí byly u kolébky též dobré sudičky, z nichž jedna jí nadělila muzikálnost a zlato v hrdle a druhá přidala optimistickou povahu, píli a neskuteč­nou sílu vůle s níž se jí daří překonávat všechny překážky a nepří­zeň osudu. Díky této vzácné povaze nejenže neza­nevřela na okolní svět, ale s přehledem překonala všechny své vrstevnice.

Hudbu a zpěv konkrétně si zamilovala již v dětství. Začínala v Kühnově dětském sboru a následně se věnova­la sólovému zpěvu. Vystudovala kon­zervatoř Jana Deyla v oboru klasický zpěv a zatím vydala tři CD.

Více na webových stránkách.

Jiřina Zahradníková

příčná a zobcová flétna

Hudba ji provází celým životem. Vystudo­vala konzer­va­toř Jana Deyla v oboru klavír a flétna. Oba tyto nástroje nyní vyučuje na ZUŠ. Hudební nadání sdílí i ostatní členové její rodiny. Manžel hraje na hornu a klavír a učí ve stejné ZUŠ. Dcera Lenka studuje konzervatoř a ráda čas od času obohatí zvuk kapely svými houslemi.

Vít Homér

klavír, perkuse

K hudbě měl vždy velmi blízko. Proto není překva­pe­ním, že vystudo­val Kon­zer­vatoř v Praze a hudbě se věnuje celý život. Kromě působe­ní ve skupině Pome­lo účinkuje v komor­ním souboru Duo semplice (jeho mistr­nou hru na příčnou flétnu doprovází harfa v podání Lukáše Dobrodinského). V nepos­lední řadě je jedním ze sbormistrů dětského pěvec­kého sboru Sedmi­hlásek Praha.

Více na webových stránkách.

Jirka Čermák

kytara

Hudbu má rád od malička, zvláště si oblíbil kytaru. V mládí navště­voval několik let LŠU. Vystudoval na ČVUT FEL a nyní pracuje jako programátor v jedné men­ší firmě.

Pokud Vám přišlo divné, že dva členové kapely mají stejné příjmení, tak to není náhoda ani nejsou souro­zenci. Jsou od roku 2007 manže­lé.