Souznění

text: Jiří Čermák

1. Souznění je když dva tóny vzájemně si ladí
Souznění je když tvůj milý milou něžně hladí
Souznění je stavem duše, slovy těžko popsat lze
Souznění je opravdové, souznění je nade vše.

R: Když mraky zahalí slunce
jde na mě náhle splín
v duši se rozlije smutek
copak mám dělat s tím?
Zabroukám tónů pár něžných
pod ně napíšu rým
za rok to zazpívám lidem na Souznění.

2. Souznění je důležité,
moudří lidé radí
když je zima zahřeje mě
když je horko chladí
souznění je blízkost duší
ušlechtilý cit
bez souznění bych už asi nedovedl žít.

R: Když mraky zahalí slunce
jde na mě náhle splín
v duši se rozlije smutek
copak mám dělat s tím?
Zabroukám tónů pár něžných
pod ně napíšu rým
za rok to zazpívám lidem na Souznění.