Pohodové Vánoce

text: Jiří Čermák

1. Vyšla hvězda jasná
venku noc je krásná
začínají dlouhé noce
pohodové Vánoce.
Veselme se spolu
v tomto šťastném čase
že mezi nás narodil se
nový mesiáš.

2. Koledu zpívejme
v duši radost mějme
tu radostnou novinu všem
lidem předejme.
Přejeme si všichni
přejeme si zase
aby byly v příštím roce
zase Vánoce.