Na světě jsou třeba Troubové

text: Vít Homér

1. Nikdo chytrý neudělá
pošetilost bláhovou
aby skočil do maléru
tam kde jiní pomoct nemohou
tam kde jiní pomoct nemohou!

R: Na světě jsou třeba Troubové
na světě jsou třeba Troubové
kampak bychom bez nich přišli
my všichni lidičky ostatní?
Na světě jsou třeba Troubové!

2. Neplánují moc neřeší
čekají co se má stát
a proč tedy možná proto
nemusí se překvapení bát
nemusí se překvapení bát!

R: 

3. Přesto nejsou ducha mdlého
i když se to může zdát
naivitou zakrývají
že nám přece něco mohou dát
že nám přece něco mohou dát!

R: