Karel

text: Jiří Čermák

1. Nocí se nese koní ryk
tou ztichlou českou krajinou
uprostřed jezdců jede muž
tvář moudrou cestou znavenou.
Tvář viděla jsem, muže znám
pár zlatých mincí v kapse mám
na nich jablko, žezlo, trůn
tím mužem Karel, vládce náš.

R: Ta česká krajina
je srdci rozmilá
mlékém, strdím ba i vínem
přímo oplývá.
Šenkýři nalij vína
no a mě nic?
Odkud jsi vlastně Bušku?
Od Velhartic!

2. Zde postavte most kamený
pevný a slávou dlážděný
ať na věky on tu přečká
je to symbolická tečka.
Postavte budovu smělou
prostornou zdobnou kamenou
pro pokolení nové šíří
moudrost jen měrou ohromnou.

R:

3. Zde plány máte podrobné
na světě nejsou podobné
na Nové Město pražské
Praha se stává významnou.
Je metropolí evropskou
jíž sláva hvězd se dotýká
a minou dlouhé věky
nová doba k nám zavítá.

R: