Báječná cesta

text: Vít Homér

1. Modrá barva co to bude
třeba širá vodní pláň možná řeka možná moře
dneska už to všechno znám.

Copak se to tam zelená
tam kde končí zlatý lán
možná louky možná stromy
dneska už to všechno znám.

R: Život je báječná cesta
někomu práce dá víc
když jsi v cíli tak se nikdo neptá
kolik jsi šel po ní dní
když jsi v cíli tak se nikdo neptá
kolik jsi šel po ní dní.

2. Co to svítí kdesi z dáli
co to jenom může být
možná slunce možná měsíc
kdo mi na to odpoví.

Pročpak ale člověk musí
dopodrobna všechno znát?
Nebylo by třeba lepší
životu víc naslouchat?

R: